Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties

Duurzaamheid is misschien wel het meest actuele thema. Bedrijven en organisaties zijn hard op zoek naar een manier waarop zij met hun bedrijf het verschil kunnen maken. Niet in de laatste plaats omdat de markt er naar vraagt. De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn hierbij een belangrijke leidraad, met inbegrip van hun relevantie en betekenis. Maar waar staan deze eigenlijk voor. In Nederland komen we al snel niet veel verder dan ecologische Duurzaamheid waarbij het sparen van het milieu en het effectief benutten van duurzame bronnen centraal staat. Staal Business Transformation kent vele klanten met duurzaamheidsinitiatieven en innovatieve oplossingen. Het vraagt immers om een andere Business Strategie en een beter afgestemde Marketing Strategie. Daar komt bij dat bedrijven die internationaal werken ook de andere facetten veelvuldig tegenkomen en Nederlandse bedrijven hier veelal weinig aandacht aan besteden. Het is dan ook een goed moment om Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties er nog eens bij te pakken en in hoofdlijnen te bezien wat deze voor bedrijven en organisaties zouden kunnen betekenen.

Inhoudsopgave van deze blog over de Sustainable Developement Goals (SDGs)

Sustainable Developement Goals van de United Nations (SDGs) staan hoog op de agenda. Zowel politie als bij bedrijven en organisaties. We komen er eigenlijk niet meer onderuit hier bewuste keuzes in te maken. Zakelijk maar ook gewoon als mens op deze planeet. Duurzaamheid is niet langer een mode woord. De United Nations heefte er een heel concrete betekenis aangegeven. Daarover gaat het in deze blog. In de praktijk zien we echter dat er nog veel te gemakkelijk over wordt gedacht. Juist in landen als Nederland. Veel Nederlanders weten namelijk niet dat er wel 17 doelstellingen zijn en denken al snel enkel aan Duurzaamheid in de ecologische zin. Zij zullen verbaasd zijn te lezen dat er wel 17 doelstellingen zijn. In landen als America staan deze veel hoger op de agenda en zijn ze dus bekender. Hoog tijd voor een overzicht dus.

 

1. Kort overzicht van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties

 • Belang van duurzaamheid in de moderne context
 • Geschiedenis en ontwikkeling van de SDG’s

2. Oorsprong van de SDG’s

 • Overgang van Millennium Ontwikkelingsdoelen naar SDG’s
 • Overzicht van de 17 SDG’s

3. Korte beschrijving van elk doel

 • Belang van elk doel voor het bereiken van een duurzame toekomst
 • Uitdagingen bij het bereiken van de SDG’s

4. Gemeenschappelijke obstakels waarmee landen worden geconfronteerd

 • De rol van de mondiale politiek en economie
 • Succesverhalen en vooruitgang

5. Voorbeelden van belangrijke vooruitgang op bepaalde gebieden

6. Hypothetische rol en bijdragen van Transformation.nl aan de SDGs

 • Het belang van digitale transformatie en innovatie in duurzaamheidsinspanningen

7. Conclusie

 • Recapitulatie van het belang van de SDGs
 • Laatste gedachten over de weg vooruit voor inspanningen op het gebied van duurzaamheid wereldwijd

Dit overzicht legt de basis voor een gedetailleerde analyse, waarbij de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en hun betekenis uitgebreid aan bod komen.

Sustainable Business Strategy winstgevend inzetten

Chantal Staal heeft zich gespecialiseerd in het uitzetten van een Business Strategie en een Marketing Strategie waarbij Duurzaamheid centraal staat. Met haar 30 jaar ervaring als Senior Strateeg weet ze als geen ander dat Duurzaamheid om een geheel andere strategie vraagt. Dat de markt letterlijk en figuurlijk om een andere markt vraagt en Disruptive Strategy (Een marktverstorende strategie) en Sustainable Business Strategy hand in hand gaan. Zij studeerde klassieke Marketing aan Cambridge University, Engeland, en verworf haar specialisatie in de Strategie Development aan Harvard Business School, Ze is gecertificeerd in Disruptive Strategy, Strategy Execution en Sustainable Business Strategy. Daarnaast is zij ruim 20 jaar ondernemer.

Drs. Chantal Staal - Sustainability Consultant

Harvard Sustainable Business Strategy Certified, Staal Business Transformation

1. Inleiding

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen – Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties vormen een wereldwijde blauwdruk voor waardigheid, vrede en welvaart voor mensen en de planeet, nu en in de toekomst. Deze 17 onderling verbonden doelstellingen, die in 2015 zijn vastgesteld, hebben als doel om tegen 2030 de meest dringende problemen in de wereld aan te pakken, waaronder armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, milieuvervuiling, vrede en rechtvaardigheid. Het belang van duurzaamheid is nog nooit zo duidelijk geweest als in ons huidige tijdperk, waarin milieucrises en sociale ongelijkheid het weefsel van samenlevingen wereldwijd bedreigen. De Sustainable Development Goals (SDG’s) bieden een kader voor landen, bedrijven en maatschappelijke organisaties om samen te werken aan een duurzamere en rechtvaardigere wereld. Terwijl we dieper ingaan op de analyse, verkennen we de oorsprong, het belang, de uitdagingen en de successen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) , waarbij we de cruciale rol van Transformatie Management en Innovatie benadrukken, zoals deze door Staal Business Transformation worden geadviseerd en uitgerold.

2. Geschiedenis en de ontwikkeling van Sustainable Development Goals (SDG’s)

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn ontstaan tijdens de VN-conferentie over duurzame ontwikkeling in Rio de Janeiro in 2012. Dit evenement markeerde een verbintenis om een reeks doelen te ontwikkelen die zouden dienen als een universele oproep tot actie om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle mensen tegen 2030 vrede en welvaart kennen. De Sustainable Development Goals (SDG’s) bouwden voort op de Millenniumdoelstellingen voor Ontwikkeling – de Millennium Development Goals (MDGs) -, die in 2000 werden vastgesteld om de vernedering van armoede aan te pakken. Terwijl de Millennium Development Goals (MDGs) zich richtten op ontwikkelingslanden, zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) universeel van toepassing omdat ze erkennen dat uitdagingen zoals klimaatverandering en ongelijkheid wereldwijde actie vereisen. De ontwikkeling van de Sustainable Development Goals (SDG’s) was een van de meest inclusieve processen in de geschiedenis van de Verenigde Naties, waarbij miljoenen mensen van over de hele wereld betrokken waren om bij te dragen aan wat zij zagen als een duurzame toekomst.

3. Overzicht van de 17 SDG’s

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen bieden een uitgebreid kader voor het aanpakken van de meest dringende problemen in de wereld:

 1. Geen armoede: Overal armoede in al zijn vormen uitbannen.
 2. Geen honger: Honger beëindigen, voedselzekerheid bereiken, voeding verbeteren en duurzame landbouw bevorderen.
 3. Goede gezondheid en welzijn: Zorgen voor een gezond leven en bevorderen van welzijn voor iedereen op elke leeftijd.
 4. Kwaliteitsonderwijs: Het garanderen van inclusief en rechtvaardig kwaliteitsonderwijs en het bevorderen van levenslange leermogelijkheden voor iedereen.
 5. Gendergelijkheid: Het bereiken van gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes.
 6. Schoon water en sanitaire voorzieningen: Zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen.
 7. Betaalbare en schone energie: Zorgen voor toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.
 8. Fatsoenlijk werk en economische groei: Het bevorderen van aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen.
 9. Industrie, innovatie en infrastructuur: Het bouwen van veerkrachtige infrastructuur, het bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisatie en het stimuleren van innovatie.
 10. Verminderde ongelijkheid: Het verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen.
 11. Duurzame steden en gemeenschappen: Steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken.
 12. Verantwoorde consumptie en productie: Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen.
 13. Klimaatactie: Dringende actie ondernemen om klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden.
 14. Leven onder water: Behoud en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling.
 15. Leven op het land: Bescherming, herstel en bevordering van duurzaam gebruik van terrestrische ecosystemen, duurzaam beheer van bossen, bestrijding van woestijnvorming, het stoppen en omkeren van bodemaantasting en het stoppen van het verlies aan biodiversiteit.
 16. Vrede, rechtvaardigheid en sterke instellingen: Het bevorderen van vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling, het bieden van toegang tot justitie voor iedereen en het opbouwen van effectieve, verantwoordingsplichtige en inclusieve instellingen op alle niveaus.
 17. Partnerschappen voor de doelen: Het versterken van de middelen voor implementatie en het nieuw leven inblazen van het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling.
  Elk doel, met zijn specifieke doelen, werkt in harmonie om de onderliggende oorzaken van armoede aan te pakken en ons samen te brengen om een positieve verandering teweeg te brengen voor zowel mens als planeet.

4. Uitdagingen bij het bereiken van de SDG’s 

Het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG’s) vormt een enorme uitdaging en vereist gecoördineerde acties op alle bestuursniveaus en in alle sectoren van de samenleving. Een van de belangrijkste obstakels is:

 • Het aanzienlijke financieringstekort
 • Het mobiliseren van de benodigde financiële middelen, geschat op triljoenen dollars per jaar, vereist innovatieve financieringsoplossingen 
 • Een grotere betrokkenheid van de private sector

Daarnaast zijn politieke wil en mondiale samenwerking vaak niet consistent, waarbij geopolitieke spanningen en nationale belangen soms de mondiale duurzaamheidsagenda overschaduwen.

Het aanpakken van deze uitdagingen vraagt een gezamelijke inspanning

De beschikbaarheid en kwaliteit van gegevens vormen een andere uitdaging. Effectief toezicht op de voortgang van de Sustainable Development Goals (SDG’s) wordt belemmerd door hiaten in de gegevens, vooral in ontwikkelingslanden. Dit gebrek aan gegevens bemoeilijkt de taak om de meest dringende behoeften vast te stellen en de impact van interventies te meten. Bovendien gaan de achteruitgang van het milieu en de klimaatverandering steeds sneller, waardoor de vooruitgang op het gebied van armoedebestrijding en verbetering van de gezondheid teniet dreigt te worden gedaan. Het aanpakken van deze uitdagingen vereist een gezamenlijke inspanning die technologische innovatie omarmt, partnerschappen stimuleert en duurzaamheid en inclusiviteit tot de kern van alle ontwikkelingsstrategieën maakt.

5. Succesverhalen en vooruitgang

Ondanks deze uitdagingen zijn er opmerkelijke successen geboekt en is er op bepaalde gebieden van de SDG’s aanzienlijke vooruitgang geboekt. Zo heeft de wereldgemeenschap bijvoorbeeld vooruitgang geboekt in het terugdringen van extreme armoede, waarbij miljoenen mensen de afgelopen decennia uit de armoede zijn gehaald. De toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen is voor miljarden mensen verbeterd en hernieuwbare energie wordt toegankelijker en betaalbaarder, wat bijdraagt aan de strijd tegen klimaatverandering.

Opmerkelijke koplopers op het gebied van Duurzaamheid

Landen als Costa Rica hebben zich ontpopt als koplopers op het gebied van duurzaamheid en hebben opmerkelijke vooruitgang geboekt op het gebied van herbebossing en de productie van hernieuwbare energie. Ook initiatieven zoals Agenda 2063 van de Afrikaanse Unie worden afgestemd op de Sustainable Development Goals (SDG’s) om inclusieve en Duurzame Ontwikkeling op het hele continent te bevorderen. In het bedrijfsleven integreren bedrijven wereldwijd in toenemende mate SDG-gerelateerde strategieën in hun activiteiten, omdat ze de voordelen van duurzaamheid voor zowel de planeet als hun bedrijfsresultaten erkennen.

Een voordeel voor de planeet en voor het bedrijf

Deze successen onderstrepen het potentieel voor positieve verandering wanneer overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties samenwerken aan gemeenschappelijke doelen. Ze herinneren ons eraan dat, hoewel de weg naar het bereiken van alle 17 SDG’s tegen 2030 ontmoedigend is, het mogelijk is met gezamenlijke inspanning en innovatie.

6. De rol van Staal Business Transformation bij het ondersteunen van de SDG’s

Staal Business Transformation speelt een centrale rol in de ondersteuning bij het ontwikkelen van Sustainable Development Goals (SDG’s) door de inzet van:

Het belang van Digitale Platforms en Technologieën

Digitale platforms en technologieën bieden ongekende mogelijkheden om duurzaamheidsuitdagingen aan te gaan. Van het verbeteren van de toegang tot onderwijs via e-learning tot het verbeteren van landbouwpraktijken met precisielandbouw. Staal Business Transformation steekt in op initiatieven die technologie inzetten om duurzame ontwikkeling te bevorderen, zoals:

 • Het ontwikkelen van duurzame oplossingen die de uitstoot verminderen en de veerkracht van steden vergroten
 • Het creëren van digitale tools die vrouwen en meisjes wereldwijd mondiger maken

Staal Business Transformation ondersteunt samenwerking

Bovendien ondersteunt Staal Business Transformation de samenwerking tussen technologievernieuwers, overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties, die de ontwikkeling kunnen bevorderen van inclusieve digitale oplossingen die inspelen op de behoeften van de meest kwetsbaren. Door dit te doen levert zij niet alleen een direct bijdrage aan specifieke Sustainable developement Goals (SDG’s), op het gebied van:

 • Gendergelijkheid (SDG 5)
 • Betaalbare en Schone Energie (SDG 7) 
 • Industrie, Innovatie en Infrastructuur (SDG 9)
 • Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)
 • Maar ook het overkoepelende doel van partnerschap voor de doelen (SDG 17)

Advertentie

Staal Duurzame Energie - Partner van Staal Business Transformation

Staal Duurzame Energie

* Inzicht in het huidige energieverbruik
* Advies over de bespaarmogelijkheden
* Maximaal profiteren van Zonne-Energie
* Opslaan met Energy Storage Solutions
* Besparen en inzage met Energie Management Systeem
* Consulting over Duurzaam Ondernemen
* Profiteren van Salderingsregeling
* Recyclen van oude zonnepanelen

Staal Duurzame Energie is een partneronderneming van Staal Business Transformation.

Conclusie: Een visie voor een Duurzame en Rechtvaardige Toekomst

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties bieden een visie voor een duurzame en rechtvaardige toekomst. Om deze visie te realiseren moeten we belangrijke uitdagingen overwinnen en de kracht van innovatie en samenwerking inzetten. Hoewel er nog steeds obstakels zijn, bieden de vooruitgang en successen tot nu toe tegelijkertijd hoop en een routekaart voor verdere actie. Initiatieven zoals die van Staal Business Transformation zijn cruciaal in dit streven. Juist omdat ze nieuwe manieren bieden om oude problemen aan te pakken en ons dichter bij het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG’s) brengen. Samen kunnen we een duurzaam pad voorwaarts smeden dat welvaart voor iedereen en voor de planeet garandeert.

 

 

Aanmelden Nieuwsbrief over Duurzaamheid

Staal Business Transformation kan niet anders dan Duurzaamheid hoog op de agenda zetten. Het moge duidelijk zijn dat het een onderwerp is dat niet langer vrijblijvend is maar Duurzaamheid steeds belangrijker wordt. Maar ook dat het om een  transformatie vraagt in het denken over strategie ontwikkeling. De keuzes waarop deze strategie zijn gebaseerd zijn de laatste jaren flink veranderd. De invloed ervan op de markt ook. Maar ook de methodiek om tot deze verbeterde lange termijn strategie te komen op een manier die winstgevend is en niet enkel een kostenpost. Vandaar dat wij niet alleen een algemene nieuwsbrief hebben over Transformation, Strategie ontwikkeling en de executie ervan maar ook een heel specifieke over Duurzaamheid als aanleiding en onderdeel van een transformatie.

Share This