Sustainable Innovation

Sustainable Business Strategy laat zien hoe bedrijven kunnen floreren en groeien terwijl ze tegelijkertijd enkele van de grootste uitdagingen oplossen en hoe zij in een bestaande markt het verschil kunnen maken. Dat vraagt om een goed gepositioneerde strategie die niet altijd even eenvoudig is.

De stappen die Sustainable Innovation versterken

Duurzaamheid – Sustainable Innovation – is een belangrijke motor van innovatie geworden in alle sectoren. Als CEO, CMO of CFO vraag je je misschien nog steeds af hoe je deze milieuvriendelijke praktijken kunt omzetten in financiële winst. Je weet als geen ander dat Duurzaam ondernemen niet alleen meer een goede zaak is – het kan ook de winstgevendheid van het bedrijf of de organisatie stimuleren wanneer het op de juiste manier gebeurt. Duurzame Transformation en winst kunnen hand in hand gaan. Verantwoorde beslissingen stimuleren de merkreputatie en zorgen tegelijkertijd voor een holistische verbetering van activiteiten en productiviteit. De vraag is alleen, hoe kun je van die realiteit profiteren door duurzame innovatiestrategieën te implementeren die de winstgevendheid stimuleren zonder de bank te breken of de ethiek op te offeren? Hoe kun je duurzaamheidsdoelstellingen omzetten in realistische  uitvoerbare stappen met een meetbare economische impact?

Sustainable Development Goals zoals vastgesteld door de VN

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs – Sustainable Development Goals) zijn in 2015 door de Verenigde Naties (VN) vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Ze worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. De SDGs zijn van 2016 tot 2030 van kracht, en vervangen de millenniumdoelstellingen die eind 2015 zijn vervallen. Er zijn 17 doelstellingen en 169 onderliggende targets om deze doelen te operationaliseren. De lidstaten moeten zelf zorgen voor vertaling in nationaal beleid. We noemen er een paar:

 • Goede gezondheid en welzijn
 • Kwaliteitsonderwijs
 • Inclusiviteit door gendergelijkheid
 • Schoon water en sanitair
 • Betaaldbare en duurzame energie
 • Eerlijk werk en economische groei
 • Industrie, Innovatie en Infrastructuur
 • Verantwoorde consumptie en productie
 • Partnerschap om doelen te bereiken
 • Klimaatverandering
 • Leven in en op het land verduurzamen
 • Duurzame steden en gemeenschappen

De stappen die Sustainable Innovation versterken

 • Onderzoek of jouw strategie zou kunnen aanhaken bij collectieve belangen en Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en hoe dit een katalysator kan zijn voor verandering op systeemniveau. Denk ondermeer aan belangrijke wereldwijde vraagstukken zoals klimaatverandering en inkomensongelijkheid etc.
 • Versterk de Value Proposition waarmee de aansluiting met de klant / de doelgroep maximaal is zodat je gegarandeerd afnemers hebt
 • Focus op een doelgerichte strategie die helder te communinceren is aan management, leidinggevenden en andere belangrijke stakeholders waardoor de naleving ervan gemakkelijker wordt
 • Maak een bewuste keus voor een Business Model dat verandering aandrijft

5 Business Modellen bij Duurzaamheid als Winstgevende Strategie

Staal Business Transformation kan niet anders dan Duurzaamheid hoog op de agenda zetten. Het moge duidelijk zijn dat het een onderwerp is dat niet langer vrijblijvend is maar Duurzaamheid steeds belangrijker wordt. Maar ook dat het om een  transformatie vraagt in het denken over strategie ontwikkeling. De keuzes waarop deze strategie zijn gebaseerd zijn de laatste jaren flink veranderd. De invloed ervan op de markt ook. Maar ook de methodiek om tot deze verbeterde lange termijn strategie te komen op een manier die winstgevend is en niet enkel een kostenpost. Vandaar dat wij niet alleen een algemene nieuwsbrief hebben over Transformation, Strategie ontwikkeling en de executie ervan maar ook een heel specifieke over Duurzaamheid als aanleiding en onderdeel van een transformatie.

Duurzaamheid-Winstgevend-inzetten-Staal-Business-Transformation

Sustainable Innovation vraagt om een Sustainable Strategy

Een Sustainable Business Strategy biedt bedrijven en organisaties de gelegenheid zich als  purpose-driven business leaders te positioneren. Bij Staal Business Transformation stimuleren we deze verandering aan de hand van het Business Transformation Model waarmee we:

 • 100% doelgroepgericht werken
 • Aanvangen met een ijzersterke Value Proposition
 • De vertaalslag maken naar een marktgedreven strategie
 • Waardevaste concurrentievoordelen behalen
 • Voortdurend optimaliseren op bases van data analyse
 • Risico Management vanaf dag 1 meenemen 

Sustainable Innovation is de manier om de waarden van het bedrijf of de organisatie te integreren in de strategie én het Business Model om zo te transformeren tot katalysatoren voor verandering op systeemniveau.

Wil je weten of jouw bedrijf wel insteekt op maximaal voordeel voor jouw klanten en dus maximale omzetverhoging?

Doe nu de Value Scan

Succes is geen toeval

Doe de Value Scan en steek in op een strategie die future-proof is

Wacht niet tot blijkt dat succes of verdere groei van jouw bedrijf of organisatie uitblijft maar doe nu de Value Scan van Staal Business Transformation. Gebaseerd op het Business Transformation Model. Met vragen over:

En krijg inzichtelijk welke verbeterpunten om aandacht vragen. Hoe zeker je misschien nu ook bent van jouw positie in de markt, verandering is uiteindelijk onvermijdelijk. Door hierop te anticiperen voorkom je het risico om marktaandeel te verliezen en blijft de omzet groeien.

Onze nieuwsbrief

Let’s keep in touch

Word je geraakt door wat je hier op de site leest over Innovatie, Transformatie, Value Proposition, Business Models, Sustainability, Disruption, Marketing, Automation en meer? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Ja, ik wil samen transformeren!

Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief:

hbspt.forms.create({
region: “na1”,
portalId: “8828550”,
formId: “2f8857eb-e49e-4812-ba9d-94047c354f6e”
});
Share This