Wacht niet te lang – De eersten zijn het meest succesvol

De eerste ervaringen suggereren dat in veel sectoren bedrijven die als één van de eersten naar net zero duurzame kansen streven, meer succes hebben. Dat noemen we in de Marketing, The Law of Being First. Nu de voordelen van de pionier nog steeds voor het grijpen liggen in veel nieuwe waardepools, is het tijd voor bedrijven om uit hun defensieve houding te stappen en aanvallend te gaan spelen. Koplopers in de overgang naar net-zero zullen die bedrijven zijn die nieuwe mogelijkheden voor waardecreatie onderkennen en geloofwaardige inspanningen leveren om die na te streven.

  1. Ten eerste passen bedrijven hun bedrijfsportfolio’s aan met bijzondere aandacht voor industriesegmenten met een groot groeipotentieel.
  2. Ten tweede stelt het opbouwen van groene bedrijven bedrijven in staat markten te penetreren die met hun huidige modellen niet kunnen worden bediend. De Disruptive Strategy.
  3. Ten derde kunnen bedrijven door zich op bestaande markten te onderscheiden met groene producten en waardeproposities marktaandeel en prijspremies winnen. De sustainable Innovation.
  4. Ten slotte verhoogt het koolstofvrij maken van bestaande bedrijven de waarde ervan.

Investeerders, klanten en regelgevers eisen Net-Zero

Nu de gevaren van klimaatverandering steeds duidelijker en urgenter worden, hebben investeerders, klanten en regelgevers hun verwachtingen ten aanzien van bedrijven verhoogd en geëist dat zij zich ten doel stellen de netto-uitstoot van broeikasgassen (BKG’s) tot nul terug te brengen en dat zij duidelijke plannen aanbieden om dit te bereiken. Het momentum in de richting van netto nul is onmiskenbaar: bijna 90 procent van de emissies moet nu worden teruggedrongen op grond van netto nul-verbintenissen,1 en financiële instellingen die verantwoordelijk zijn voor meer dan 130 biljoen dollar aan kapitaal hebben verklaard dat zij deze activa zullen beheren op manieren die bedoeld zijn om de opwarming onder de 1,5°C te houden.

Disruptie is al in gang gezet – Je kunt er maar beter op anticiperen

Een Net-Zero-Economie zal sterk verschillen van onze huidige economie – wat betekent dat de overgang naar Net-Zero diepgaande, soms ontwrichtende, veranderingen met zich mee gaat brengen. Daar kun je als bedrijf en organisatie maar beter op anticiperen.

(Bron: McKinsey)

Share This