Download 8 Stappenplan Strategie Executie hier:

Of lees online:

 

CHECKLIST 8 STAPPENPLAN STRATEGIE EXECUTIE

1. Bereid je voor

Identificeer specifieke kwesties en onderdelen die in het proces aan bod moeten komen:

 • Bepaal of de organisatie er klaar voor is
 • Stel een planningscommissie samen
 • Verzamel de informatie die nodig is om goede beslissingen te kunnen nemen

2. Definieer de Missie en de Visie

Bepaal samen met de eigenaar, de managers en eventuele stakeholders waarom de organisatie bestaat en wat het doel is.

 • Bepaal het primaire zakelijke en organisatorische doel
 • Identificeer de corporate waarden
 • Creëer een beeld van hoe succes eruit zou zien

3. Herzie Strategische Positie

Verzamel actuele informatie om een begrip van de kritieke kwesties te ontwikkelen.

De informatie zou moeten omvatten:

 • Interne sterktes en zwaktes
 • Externe kansen en bedreigingen door een concurrentieanalyse
 • Marktkansen door klantenenquêtes
 • Samenvatten in een SWOT (situationele analyse)

4. Maak afspraken over de prioriteiten

Identificeer de brede benaderingen voor het aanpakken van kritieke kwesties

 • Het concurrentievoordeel van de organisatie verstevigen
 • Bepaal lange termijn doelen/doelstellingen
 • Selecteer strategieën voor klantsegmenten
 • Bepaal SMART korte termijn doelen/doelstellingen en de te behalen resultaten
 • Stel de actiepunten van dit jaar op

5. Stel het plan op

Voeg de stukken samen tot één samenhangend document met de volgende verslagen:

 • Volledig Strategisch Plan – voor referentie
 • Strategisch Plan van één pagina – voor communicatie6.

6. Rol het plan uit

Communiceer het plan in de hele organisatie:

 • Iedereen in de organisatie heeft een exemplaar van het plan ontvangen (gedrukt, per e-mail, opgehangen aan een muur in de pauzeruimte)
 • Bepaal wie de strategische manager is
 • Zorg voor budgettaire en personele ondersteuning

7. Bepaal de volgende acties

Maak het plan tastbaar voor elk lid van het team door duidelijk aan te geven waar hij/zij verantwoordelijk voor is:

 • Score kaart – voor het meten
 • Actie bladen – voor het uitvoeren

8. Houd iedereen verantwoordelijk

Monitor uw plan door maandelijks of driemaandelijks de prestatiecijfers te rapporteren.

 • Identificeer de bron van elke metriek in verband met meetbare doelstellingen
 • Zet een systematisch proces op voor maandelijkse of driemaandelijkse rapportage
 • Communiceer aan elke verantwoordelijke persoon wanneer en hoe te rapporteren over hun doelstellingen
 • Houd maandelijks of driemaandelijks strategievergaderingen Houd regelmatig toezicht, evalueer en pas aan

De belangrijkste aandachtspunten

We noemen de belangrijkste aandachtspunten waarmee een effectieve Strategy Execution Strategy dit waardeverlies helpt voorkomen:

Resource Allocation

Het afstemmen van de taken van medewerkers en de middelen op de strategie.

Risico Management

Weten waar je als bedrijf of organisatie risico loopt om terrein te verliezen.

Innoverend vermogen

De balans tussen het insteken op innovatie en het behoud van bestaande sucessen.

Strategische grenzen

Heldere grenzen bepalen voor wat je als bedrijf of organisatie wel doet maar ook wat niet.

Meten en monitoren

Het meten en monitoren van de meest essentiële succesfactoren en daar op bijsturen.

Bewaken van de markt

Het positioneren in de markt en het bewaken van de eigen positie in relatie tot de alternatieven.

Wil je weten of jouw bedrijf wel insteekt op maximaal voordeel voor jouw klanten en dus maximale omzetverhoging?

Doe nu de Value Scan

Succes is geen toeval

Doe de Value Scan en steek in op een strategie die future-proof is

Wacht niet tot blijkt dat succes of verdere groei van jouw bedrijf of organisatie uitblijft maar doe nu de Value Scan van Staal Business Transformation. Gebaseerd op het Business Transformation Model. Met vragen over:

En krijg inzichtelijk welke verbeterpunten om aandacht vragen. Hoe zeker je misschien nu ook bent van jouw positie in de markt, verandering is uiteindelijk onvermijdelijk. Door hierop te anticiperen voorkom je het risico om marktaandeel te verliezen en blijft de omzet groeien.

Onze nieuwsbrief

Let’s keep in touch

Word je geraakt door wat je hier op de site leest over Innovatie, Transformatie, Value Proposition, Business Models, Sustainability, Disruption, Marketing, Automation en meer? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Ja, ik wil samen transformeren!

Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief:

Share This