Strategy Execution

Nadat er een strategie ontwikkelt is komt het aan op de uitvoering, De implementatie. De cijfers liegen er helaas niet om. De meeste bedrijven en organisaties hebben geen weloverwogen strategie en zij die er wel een hebben verzaken vaak om deze na te leven. Niet zo gek wanneer je je bedenkt wat er allemaal bij komt kijken. Toch moet dat anders. Succes is immers geen toeval en valt of staat bij de executie van de strategie. Het begint met een goedgevulde gereedschapskist vol tools, vaardigheden en kaders.

Strategy Execution - Staal Business Transformation

Sterke focus op de uitvoering van de strategie

In het hedendaagse zakenlandschap is een goed geformuleerde strategie slechts de helft van de strijd. Zelfs de meest briljante strategieën zijn gedoemd te mislukken als ze niet goed worden uitgevoerd. Studies wijzen uit dat maar liefst 69% van de strategieën nooit het gewenste resultaat bereiken als gevolg van een slechte uitvoering. Daarom is een sterke focus op de uitvoering van strategieën cruciaal. Zonder goede uitvoering dreigen organisaties kostbare middelen te verliezen en tegenslagen te krijgen die de groei kunnen afremmen en de reputatie kunnen schaden. Om echt te slagen moeten bedrijven prioriteit geven aan de uitvoering van hun strategie door:

 • De doelstellingen en acties op elkaar af te stemmen
 • De vooruitgang te volgen
 • Onderweg de nodige aanpassingen te doen

Het vergt discipline, coördinatie en een streven naar uitmuntendheid. Het eindresultaat is een goed uitgevoerde strategie die het bedrijf succesvol maakt en het verschil maakt binnen zijn sector.

67% van de waarde gaat verloren zonder Strategy Execution

Onderzoek aan Harvard Business School toont aan dat 3 kwart van de bedrijven met een strategie problemen ervaren met de implementatie ervan en hierdoor 67% van waarde verloren laten gaan. Dat zijn enorme aantallen. Zeker wanneer je je bedenkt dat een groot deel van de Nederlandse bedrijven en organisaties niet eens een weloverwogen strategie heeft. We noemen de belangrijkste aandachtspunten waarmee een effectieve Strategy Execution Strategy dit waardeverlies helpt voorkomen:

Succes = 20% strategie + 80% executie

De 5 principes van succes

Robert S. Kaplan en David Norton, de twee grondleggers van de Balanced Scorecard, ontdekten dat er 5 principes ten grondslag liggen aan succes met behulp van de scorecard. Principes die ook op Strategy Execution in het algemeen van toepassing zijn. 

Succes is geen toeval - Staal Business Transformation

1. Het vertalen van de strategie in concrete operationele taken

Een strategie die niet tot uitvoering wordt gebracht zal nog steeds geen verbetering van de resultaten brengen. Dat klinkt misschien als een open deur. Toch blijkt in de praktijk dat bedrijven en organisaties hier de meeste kansen laten liggen. Staal Business Transformation gaat daarom niet alleen aan de slag met het uitwerken van een effectieve strategie maar zet deze om in heel concrete operationele meetbare doelstellingen. Dit vertaalt zich direct in concrete waarde voor zowel de klant als de aandeelhouders en zou alleen al daarom hoog op de prioriteitenlijst moeten staan.

2. Het afstemmen van de organisatie op de strategie

Een strategie die niet door de gehele organisatie wordt omarmd zal niet tot executie komen. Het is dan ook van belang dat er een synergie gaat ontstaan tussen de verschillende bedrijfsonderdelen. Van Research & Developement, Productontwikkeling, Marketing, Sales, Service tot HR. Er valt daarbij veel winst te behalen door niet alleen de waarde voor de externe klant centraal te stellen maar ook de interne klant mee te nemen in de keuzes die gemaakt worden. Door niet alleen te communiceren wat de strategie behelst maar deze executive ook zelf na te leven en uit te dragen en hierook consistent in te zijn.

Staal Business Transformation

3. De strategie een vast onderdeel maken van het werk van medewerkers

Een strategie die te complex is om door alle medewerkers binnen de organisatie begrepen te worden schiet het doel voorbij. Zij kan eenvoudigweg niet worden nageleefd en eindigt op een dood spoor. Het is dan ook zaak dat alle medewerkers de strategie door en door begrijpen en weten hoe zij deze in hun werkzaamheden kunnen inpassen. Hoe zij eraan bijdragen dat deze wordt nageleefd. Welk handelen welk meetbaar resultaat tot gevolg heeft. Wat de bedrijfscultuur is waar zij een onderdeel van uitmaken en hoe zij daar als individue invloed op hebben zodat ze ook gemotiveerd blijven.

Staal Business Transformation

4. Het optuigen van een lerende organisatie die continue in ontwikkeling is

Het is misschien wel de grootste misvatting dat je een Strategie eenmaal uitzet en dat deze direct langdurig resultaat genereert. Strategie Ontwikkeling is een doorlopend proces dat nooit ophoudt. Dit vraagt om:

 • De koppeling van de strategie aan het budget
 • Commitment aan een regelmatige evaluatie
 • Een cultuur waarin blijven leren en het aanpassen van de strategie aan de orde van de dag is
Staal Business Transformation

5. Transformatie als doorlopende doelstelling van leidinggevenden

Een team van leidinggevenden dat Transformatie permanent als hoogste doel op de agenda plaatst is succesvoller dan een team dat dit ziet als éénmalige verandering binnen de organisatie. Het komt er op neer dat directie, leidinggevenden en managers dit eigen maken en er hun handelen door laten bepalen. Dat zij het uitstralen naar alle lagen binnen de organisatie en hen voorzien van de middelen die nodig zijn om tot executie over te gaan.

Strategy Execution Model - Staal Business Transformation

Strategy Execution Model

Staal Business Transformation werkt met het Strategy Execution Model waarbij de optimalisatie van de bedrijfsresultaten verloopt door het structureel inzichtelijk houden en optimaliseren van 4 belangrijke knelpunten: 

 1. De heersende overtuigingen en cultuur binnen de organisatie
 2. Het managen van risico’s en het bepalen van de bijbehorende grenzen
 3. Het inzichtelijk hebben en optimaliseren van kritische prestatievariabelen 
 4. Het inzichtelijk hebben en anticiperen op strategische variabelen vanuit de markt

De belangrijkste aandachtspunten

We noemen de belangrijkste aandachtspunten waarmee een effectieve Strategy Execution Strategy dit waardeverlies helpt voorkomen:

Resource Allocation

Het afstemmen van de taken van medewerkers en de middelen op de strategie.

Risico Management

Weten waar je als bedrijf of organisatie risico loopt om terrein te verliezen.

Innoverend vermogen

De balans tussen het insteken op innovatie en het behoud van bestaande sucessen.

Strategische grenzen

Heldere grenzen bepalen voor wat je als bedrijf of organisatie wel doet maar ook wat niet.

Meten en monitoren

Het meten en monitoren van de meest essentiële succesfactoren en daar op bijsturen.

Bewaken van de markt

Het positioneren in de markt en het bewaken van de eigen positie in relatie tot de alternatieven.

Wat Strategy Execution zo moeilijk maakt

Het maken van moeilijke keuzes

Managers slagen er vaak niet in veelbelovende strategieën met succes uit te voeren doordat zij het maken van moeilijke keuzes die een voorwaarde vormen vermijden. Keuzes over:

 • Welke kansen zij zullen nastreven
 • Welke klanten  zij de prioriteit zullen geven
 • Op welke geografische locaties zij zich zullen richten
 • Waarin zij precies zaken doen

De focus die hard nodig is

Harde keuzes geven echter de focus die nodig is om een strategie succesvol uit te voeren. Zonder deze focus lopen bedrijven vaak tegen de volgende problemen aan:

 1. Te veel initiatieven of onduidelijke prioriteiten
 2. Slechte communicatie tussen senior leiders en werknemers
 3. Ineffectieve verdeling van middelen

Het oplossen van spannigen

Managers hebben te maken met een aantal spanningsvelden die ze moeten zien op te lossen door het maken van moeilijke keuzes die de uitvoering van de strategie in de weg staan.  Dat betreft onder meer spanningen tussen:

Maximale Return on Management (ROM)

Managers zouden ernaar moeten streven om hun tijd en aandacht te maximaliseren op een manier die een maximale Return on Management (hoeveelheid productieve
organisatorische energie gedeeld door de hoeveelheid management geïnvesteerde tijd en aandacht) voor de organisatie oplevert. Hun succes kan worden gemeten aan de hand van een productiviteitsratio, vergelijkbaar aan rendement op investering (ROI) of rendement op eigen vermogen (Return on Equity / ROE).

Gemotiveerde medewerkers

Maar ook de motivaties van werknemers om bij te dragen, te presteren, goed te doen, en
te innoveren en de organisatorische blokkades die hen belemmeren vormen een veelvoorkomend spanningsveld. Het is aan de manager die blokkades te herkennen en weg te wegnemen zodat medewerkers zich als een ondernemer binnen de organisatie kunnen opstellen en er een beloningssysteem tegenover staat dat aansluit bij hun behoeftes.

 

Wil je weten of jouw bedrijf wel insteekt op maximaal voordeel voor jouw klanten en dus maximale omzetverhoging?

Doe nu de Value Scan

Succes is geen toeval

Doe de Value Scan en steek in op een strategie die future-proof is

Wacht niet tot blijkt dat succes of verdere groei van jouw bedrijf of organisatie uitblijft maar doe nu de Value Scan van Staal Business Transformation. Gebaseerd op het Business Transformation Model. Met vragen over:

En krijg inzichtelijk welke verbeterpunten om aandacht vragen. Hoe zeker je misschien nu ook bent van jouw positie in de markt, verandering is uiteindelijk onvermijdelijk. Door hierop te anticiperen voorkom je het risico om marktaandeel te verliezen en blijft de omzet groeien.

Onze nieuwsbrief

Let’s keep in touch

Word je geraakt door wat je hier op de site leest over Innovatie, Transformatie, Value Proposition, Business Models, Sustainability, Disruption, Marketing, Automation en meer? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Ja, ik wil samen transformeren!

Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief:

Share This