Marketing Strategieën binnen KWS

Aangepaste versie voor De Keerkring

Bij de Marketing Strategie kijken we naar de positionering in de markt per specialistische onderneming binnen KWS. Wat zij doen om potentiële klanten te werven. Niet die van KWS in het algemeen maar naar die van de eigen onderneming in het bijzonder. Wanneer je dit leest hebben wij contact met jou gehad om jou hierbij te betrekken. Je hebt aangegeven dat er binnen jouw onderneming behoefte bestaat aan een verdiepende Marketing Strategie Analyse.

Staal Business Transformation Logo
hbspt.forms.create({ region: "na1", portalId: "8828550", formId: "08e730d1-0575-47ab-84fc-2c77753f9237" });
hbspt.forms.create({
region: “na1”,
portalId: “8828550”,
formId: “08e730d1-0575-47ab-84fc-2c77753f9237”
});

De Marketing Strategie van jouw specialistische onderneming

Wat fijn dat jij wilt meewerken aan het onderzoek naar de Marketing Strategie van jouw specialistische onderneming binnen KWS. Dit bepaalt hoe en of je de juiste klanten werft als potentiële klant en maakt bovendien inzichtelijk waar de mogelijkheden tot groei onbenut zijn gebleven. Wij horen dan ook graag hoe het binnen jouw onderneming staat met:

  1. Het aanbod: de producten en diensten
  2. De Concurrenten
  3. De Website(s)
  4. De Segmentatie: de doelgroepen
  5. De Future Readiness

Wij horen graag wat het succes van jouw organisatie bepaalt. Hoe het jullie nu vergaat. Welke wensen er liggen maar ook waar jullie tegenaan lopen. Waar je ondersteuning bij zou willen. Staal Business Transformation heeft een vragenlijst samengesteld welke hier een invulling aan geeft. De gegevens die jij invult worden vertrouwelijk behandeld.

Share This