Voor een vaste lage prijs

Marketing Pakketten

Marketing is niet iets dat je één keer doet en daarna blijvend resultaat genereert. Het is iets dat je blijvend aandacht moet geven. Waarvoor geldt, hoe meer, hoe sneller je de vruchten plukt. Veel bedrijven worstelen ermee. Het ontbreekt hen aan tijd, kennis en ervaring. Juist voor hen is een Marketing Pakket interessant.

Agile Marketing als Succesversneller

Met Agile Marketing zetten wij agile-methodologieën in om de snelheid en prestaties van marketingteams te helpen verbeteren. Daarnaast werken we aan de afstemming van de Marketing Strategie op de Business Strategie. Dat doen we door de data die we meten ook daadwerkelijk te gebruiken en de Marketing Processen te automatiseren.

Marketing afdeling opzetten - Bakker Business Transformation

De Voordelen van Agile Marketing

1. Productiviteit – Marketeers die Agile Marketing toepassen laten een verhoogde productiviteit zien. Productiviteit die op verschillende manieren worden gemeten. Van potentiële klanten die de klantreis geheel doorlopen tot productiviteit in termen van resultaten: Bezoekers op een site, terugkerende bezoekers, bounce rate, trials, verkoop etc.

2. Transparantie – Agile marketing stelt Management, Sales en Research & Development in staat om duidelijk te zien waar Marketing aan werkt. Sprint review meetings kunnen worden gebruikt om de bijdragen van Marketing samen te vatten en om de inspanningen te evangeliseren. Sprint planning meetings maken het ook mogelijk voor Management, Sales en Research & Development om input te geven aan Marketing. Transparantie verwijst bovendien naar de interactie van het marketingteam met klanten. Agile marketing moedigt marketingteams aan om nauw samen te werken met klanten en biedt een mate van eerlijkheid en openhartigheid die atypisch is voor traditionele marketing.

3. Prioritering – de Sprint Planning meeting vereist dat de stakeholders hun verzoeken prioriteren zodat alle betrokkenen kunnen zien welke middelen beschikbaar zijn en bespreken hoe die middelen het beste ingezet kunnen worden.

4. Meetbaarheid – een van de belangrijkste waarden van Agile Marketing is meten en verantwoording afleggen. Agile marketingteams voeren doorlopend kleine tests uit, meten de resultaten en investeren na verloop van tijd meer in wat werkt. Deze nadruk op meetbaarheid verbetert het vermogen van Marketing om haar bijdrage te communiceren.

5. Vermogen om zich aan te passen aan verandering – agile in Agile Marketing verwijst naar het vermogen om zich snel aan veranderingen aan te passen. Dit wordt zowel mogelijk gemaakt door een deel van de marketingmiddelen te reserveren voor het anticiperen op de onvermijdelijke veranderingen, als door het korte karakter van de sprints. Elke 4-6 weken resulteert een nieuwe sprint planning meeting in een kans om de focus van marketing aan te passen en te reageren op veranderende Marketing omstandigheden.

6. Klanttevredenheid – omdat snel in de behoeften van de klant wordt voorzien en de klant eerlijke en duidelijke informatie krijgt die hij nodig heeft om een aankoopbeslissing te nemen, neemt de klanttevredenheid toe.

7. Concurrentievermogen – het verhogen van de snelheid van Marketing, het prioriteren van de behoeften van de klant, het meten van het effect van Marketing en het stopzetten van Marketing die geen effect heeft en het verhogen van de klanttevredenheid leiden allemaal tot verbeteringen in het concurrentievermogen.

8. Verbeterde interne communicatie – dit is een van de grootste voordelen van Agile Marketing. Verbeterde communicatie met Management, Sales en Research & Development door transparantie. Ook binnen het marketingteam zelf verbetert de communicatie, door de dagelijkse scrummeetings. Iedereen weet waar de ander mee bezig is en welke obstakels ze tegenkomen.

9. Het is een goede carrière booster – Agile Marketing begint steeds meer tractie te krijgen. Google geeft meer dan 203.000.000 resultaten voor deze term (Maart 2022). Net zoals er een stijgende vraag is naar developers die agile developen, neemt de vraag naar marketeers die Agile Marketing goed begrijpen en die ervaring hebben met het implementeren van Agile Marketing in organisaties toe.

10. Agile Marketing is erg leuk – Elke dag samenkomen om te praten over waar je mee bezig bent en uitdagingen delen met je team bouwt snel teamcohesie op. Het respect voor de persoon en de zelfsturende aard van agile teams leidt ook tot meer voldoening over het werk.

Voortdurend afstemmen en doorontwikkelen

Agile Marketeers volgen een proces dat Scrum wordt genoemd en dat is ontworpen om de afstemming op de zakelijke doelstellingen van de organisatie in lijn de brengen met de doelstellingen van het salesteam, de communicatie te verbeteren, zowel binnen als buiten het marketingteam, en de snelheid en het reactievermogen van marketing te vergroten. Het proces kopieert dat van agile ontwikkeling, met enkele verschillen in de details:

 • Klanttevredenheid als hoogste doel
 • Snel op veranderingen reageren
 • Snel opvolgende marketingacties
 • Motiveren van de mensen in een marketingteam
 • De build-measure-learn feedback loop als basis
 • Fouten maken mag! Steeds dezelfde fouten maken niet
 • Voortdurend afstemmen op de Business Strategie
 • Eenvoud is key 
Agile Marketing - Bakker Business Transformation

Agile Management als basis voor Marketing

Agile Management streeft naar 4 belangrijke waarden:

 1. Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulmiddelen
 2. Waardevolle (tussen)resultaten boven alomvattende documentatie
 3. Samenwerken met de klant boven complexe contractonderhandelingen
 4. Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

 

Wil je weten of jouw bedrijf wel insteekt op maximaal voordeel voor jouw klanten en dus maximale omzetverhoging?

Doe nu de Value Scan

Succes is geen toeval

Doe de Value Scan en steek in op een strategie die future-proof is

Wacht niet tot blijkt dat succes of verdere groei van jouw bedrijf of organisatie uitblijft maar doe nu de Value Scan van Bakker Business Transformation. Gebaseerd op het Business Transformation Model. Met vragen over:

En krijg inzichtelijk welke verbeterpunten om aandacht vragen. Hoe zeker je misschien nu ook bent van jouw positie in de markt, verandering is uiteindelijk onvermijdelijk. Door hierop te anticiperen voorkom je het risico om marktaandeel te verliezen en blijft de omzet groeien.

Onze nieuwsbrief

Let’s keep in touch

Word je geraakt door wat je hier op de site leest over Innovatie, Transformatie, Value Proposition, Business Models, Sustainability, Disruption, Marketing, Automation en meer? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Ja, ik wil samen transformeren!

Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief:

Share This