Intake KWS Verdienmodellen 

KWS is toe aan de optimalisatie van de diverse verdienmodellen. Daarvoor hebben we de input van de verschillende BV’s en ondernemingen hard nodig. Wanneer je dit leest hebben wij contact met jou gehad om jou hierbij te betrekken. We hebben je gevraagd om de vragenlijst op deze pagina in te vullen. Dat kost maar een half uur van jouw tijd en je krijgt er een waardevolle opvolging voor terug. 

Bakker Business Transformation Logo

De verdienmodellen optimaliseren 

Wat fijn dat jij wilt meewerken aan het onderzoek naar de huidige situatie binnen de diverse ondernemingen van KWS.

De doelstelling

KWS is bezig met de optimalisatie van de verdienmodellen van de ondernemingen. Dat begint met het onderzoeken van de huidige situatie. Hierbij gaan we op zoek naar antwoorden op vragen als:

  • Hoe werkt het verdienmodel?
  • Welke positie bekleden we in de keten?
  • Hoe ontwikkelt de branche zich op het vlak van kansen en bedreigingen?

We kijken hierbij in eerste instantie naar de specialistische bedrijven binnen KWS en laten KWS als overkoepelende organisatie voor nu even voor wat het is. Zo willen we toewerken naar een situatie waarbij de meerwaarde per specialistisch bedrijf maximaal wordt benut en de bekendheid ervan – zowel intern als extern – vergroot.

De Intake Vragenlijst

Wij horen graag wat het succes van jouw organisatie bepaalt. Hoe het jullie nu vergaat. Welke wensen er liggen maar ook waar jullie tegenaan lopen. Waar je ondersteuning bij zou willen. Bakker Business Transformation heeft een vragenlijst samengesteld welke hier een invulling aan geeft. We willen je vragen deze in te vullen enkel en alleen met het eigen specialistische bedrijf in het achterhoofd. Dus niet voor KWS als overkoepelende organisatie. De gegevens die jij invult worden vertrouwelijk behandeld. De volgende thema’s komen hierbij aan bod:

  1. De Value Proposition
  2. De Marketing Strategie
  3. De Business Strategie
  4. Het Business Model
  5. De Future Readiness

Share This