Innovatie verandert zelf ook

Het lijkt misschien een nieuwe hype om te spreken over Innovatie als iets nieuws. Toch is Innovatie niet nieuw.

De alles in één innovator

In de 19de eeuw was de typische innovator – denk aan Edison – een zelfstandig ondernemer. Een ZZP-er die in een donkere achterkamer zijn Innovatie bedacht en het eerste prototype ontwikkelde. Hij was innovator, onderzoeker, product ontwikkelaar, ondernemer, marketeer en verkoper. Alles in één.

Research and Development Laboratoria van de 19de eeuw

De 20ste eeuw bracht daar verandering in. In de 20ste eeuw waren het vooral de grote Research and development (R & D) Laboratoria waar innovaties plaats vonden. Niet langer de eenmanszaken in donkere achterkamers maar juist de grotere bedrijven en organisaties met een eigen laboratorium. Ik denk even terug aan het NAT-lab van Philips waar ik in de jaren 70 van de vorige eeuw geregeld kwam.

Een grote groep van specialisten

Innovatie werd het resultaat van de interactie tussen een grote groep mensen. Een grote groep specialisten die ieder een belangrijk aandeel hadden in het tot stand komen van een innovatie. Dat komt onder andere door het grotere aantal technologische afdelingen dat nodig is om geavanceerde nieuwe producten te ontwikkelen. De producten die waren toegenomen in:

  • Complexiteit
  • Ontwikkelkosten

Dit is gewoonweg niet te betalen voor kleine ZZP-ers en het bundelen van de krachten onder toezicht van een georganiseerde groep werd een belangrijke voorwaarde voor Innovatie. Deze grote R &D corporate laboratoria hadden een grote diversiteit aan oudere relevante kennis paraat. Het liefst in huis.

Innoveren als proces

In de huidige eeuw is het aantal betrokkenen bij een Innovatie nog verder toegenomen. Zij werken meer en meer in een groot netwerk waarbinnen allerlei relaties tussen de deelnemers bestaan. Vergelijkbaar met een spinnenweb. Ook de complexiteit en de ontwikkelkosten zijn verder toegenomen. Innoveren is tot een proces verworden. Een organisatie binnen de organisatie.

Op de grens van Sustainable & Disruptive Innovation

Innovatie is een proces dat balanceert op de grens van Sustainable Innovation en Disruptive Innovation. Met een geheel eigen Business Strategie die maakt dat het niet blijft bij het hebben van een goed plan maar ook werkelijk tot uitvoering komt. Het een plek in de markt verovert gebaseerd op een goed geoliede machine voorzien van een heldere cultuur, weloverwogen Risico Management, duidelijke KPI’s die organisatiebreed worden uitgerold en een hoge prioriteit hebben bij het management binnen een matrix organisatie en op zichzelf al innovatief is.

Het belang van Innovatie Management en Strategy Execution

Kennis van Innovatie Management en Strategy Execution is dan ook geen overbodige luxe. Het innovatieproces is te complex en te kostbaar geworden om aan het toeval over te laten. En de belangen van de diverse stakeholders is groter dan ooit. Innoveren is verworden tot een specifieke, specialistische vorm van tranformeren. En ook hier geldt: Succes is geen toeval!

Meer over dit onderwerp lezen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief

Het is geen overbodige luxe om een bewaker van het transformatieproces aan te stellen. Een externe partij die ten minste 2 jaar in de organisatie meedraait en de visie, missie en strategie bewaakt. Die niet alleen met de bril van het management kijkt naar de executie van de transformatie in de organisatie maar ook vanuit het perspectief van de klant en bottum-up vanuit de medewerkers. Het blijkt namelijk dat het anders snel weer business-as-usual is en de zo noodzakelijke transformatie niet van de grond komt.

Chantal Bakker

Share This