Succesvolle bedrijven maken gebruik van een Balanced Scorecard

Het ontwikkelen van een effectieve, evenwichtige Balanced Scorecard kan een organisatie helpen het prestatiebeheer goed in beeld te hebben en te optimaliseren en het succes te maximaliseren. Deze vijf stappen laten zien hoe je een Balanced Scorecard maakt die zinvolle inzichten verschaft over de prestaties van het bedrijf of de organisatie.

1. Strategische doelstellingen vaststellen

De eerste stap bij het opstellen van een effectieve Balanced Scorecard is het vaststellen van de Strategische Doelstellingen van de organisatie. Het bereiken van deze doelstellingen berust op het meten van prestaties, het beheren van risico’s en het bewaken van de voortgang. Bij het vaststellen van de doelstellingen is het belangrijk rekening te houden met de behoeften van de klant, de bedrijfsstrategieën en -doelstellingen, naleving van de wetgeving, concurrentievoordelen en financiële stabiliteit.

2. Metriek toekennen aan elke doelstelling

Zodra je de doelstellingen voor de Balanced Scorecard hebt vastgesteld is het zaak om aan elk daarvan meetgegevens toewijzen. Dit is waar het gebalanceerde deel van de Balanced Scorecard om de hoek komt kijken. Om succesvol te zijn zou je er naar moeten streven meeteenheden te gebruiken en te meten die staan voor:

  • Prestaties en resultaten
  • Effectiviteit van processen en systemen
  • Klanttevredenheid
  • Financiën

Door een evenwichtige mix van deze maatstaven te kiezen krijg je een nauwkeurig beeld van hoe succesvol de organisatie is in het bereiken van haar doelstellingen.

3. Gegevens verzamelen en resultaten rapporteren

Nadat je de meest geschikte metrieken hebt gekozen om de doelstellingen te meten is het tijd om de gegevens te verzamelen die nodig zijn voor de Balanced Scorecard. Verzamel voor elke gekozen metriek minstens drie datapunten die de prestaties over een bepaalde periode weergeven. Zodra alle gegevens zijn verzameld, rapporteer je de resultaten in een toegankelijk formaat aan de belangrijkste belanghebbenden binnen de organisatie. Dit zal ertoe bijdragen dat iedereen op de hoogte is van de prestaties van de organisatie en indien nodig actie kan ondernemen.

4. Toezicht op de vooruitgang ten opzichte van de doelstellingen

Wanneer u een balanced scorecard opstelt, is het belangrijk om de voortgang ten opzichte van doelen en prestatiedoelstellingen te bewaken. Door specifieke prestatiedoelstellingen vast te stellen, kunt u zien of u de gewenste resultaten in de loop van de tijd bereikt. Volg de resultaten regelmatig om verbetering en succes te meten, of om gebieden te vinden die verbeterd moeten worden. Dit zal ervoor zorgen dat uw organisatie op koers blijft met haar doelen en doelstellingen, en corrigerende maatregelen kan nemen wanneer dat nodig is.

5. Benchmarking gebruiken om verbeteringen aan te brengen

Bij het opstellen van een effectieve Balanced Scorecard is een van de eerste stappen het gebruik van Benchmarking – Het vaststellen van doelstellingen op basis van wat andere soortgelijke organisaties doen. Zo kun je leren van de concurrenten en vaststellen op welke gebieden jouw organisatie kan verbeteren. Denk na over belangrijke prestatie-indicatoren (KPI’s) die je wilt meten en volgen om de vooruitgang gemakkelijk te kunnen vergelijken en afzetten tegen andere bedrijven in dezelfde sector of van vergelijkbare grootte. Dit zal een indicatie geven van hoe goed jullie het doen en zal het bedrijf of de organisatie helpen om noodzakelijke verbeteringen snel en effectief door te voeren.

De belangrijkste voordelen van de Balanced Scorecard

Standaard voordelen
– Verhoog de nauwkeurigheid van de prestatie-evaluaties
– Krijg een beter inzicht in de sterke en zwakke punten van het bedrijf

Emotionele voordelen
– Zorg ervoor dat je altijd in de juiste richting beweegt
– Geef werknemers de instrumenten die ze nodig hebben om te slagen

Maak gebruik van onze expertise en ervaar het verschil

Het maken van een effectieve Balanced Scorecard zal het bedrijf of de organisatie helpen het prestatiebeheer te optimaliseren. Deze vijf stappenbiedt een nuttig kader voor het opstellen van een zinvolle Balanced Scorecard die overeenstemt met de strategische doelstellingen. Door deze stappen te volgen, kunt je ervoor zorgen dat jouw organisatie vooruitgang boekt in de richting van de gestelde doelen en voortdurend verbetert. Wanneer je hulp wilt bij het ontwikkelen of implementeren van dit prestatiebeheersysteem in jouworganisatie, raad ik je aan een afspraak maken voor een eerste gesprek. Wij helpen je graag op weg naar succes.

Chantal Bakker Bakker Business Transformation

Succes is geen toeval

Transformeren met een waardegedreven strategie

Share This