De Inflatie overleven

Als directeur of eigenaar van een bedrijf of organisatie kan het managen van de invloed van de inflatie op de onderneming een uitdagende taak zijn. Vorig jaar hebben beleidsmakers, economen en specialisten op de financiële markten heftig gedebatteerd over de hogere inflatie die toen aan de gang was. Het is belangrijk dat CEO’s overwegen of een fundamentele verandering in de manier waarop zij hun organisaties leiden en managen nodig is om deze inflatoire periode succesvol te doorstaan. Daarvoor is een goed beeld van de huidige inflatie van groot belang en is het goed te onderzoeken welke strategieën effectieve CEO’s hanteren om de inflatie het hoofd te bieden.

De huidige staat van de inflatie

De inflatie stijgt sinds mei 2020 en blijft een bedreiging vormen voor bedrijven. Volgens de consumentenprijsindex stegen de prijzen in april 2021 met 4,2% ten opzichte van een jaar eerder. Het meest sinds 2008. Dit onder invloed van de stijgende benzinekosten als gevolg van de pandemische verstoring van de olieproductie en oliedistributienetwerken. Ook de producentenprijsindex steeg in de 12 maanden tot april 2021 met 6,2%. Het meest sinds 2011. Met stijgingen in alle belangrijke categorieën eindproducten tot gevolg. Met uitzondering van farmaceutische producten en geneesmiddelen. Deze gegevens wijzen erop dat de inflatie waarschijnlijk niet snel zal afnemen. Dus het is belangrijk dat CEO’s begrijpen hoe ze hun bedrijven in deze omgeving het beste kunnen beheren.

Inflatie beheersen en proactief managen

Om deze periode van hogere inflatie effectief te doorstaan moeten CEO’s proactieve stappen ondernemen zoals:

  • Het nauwgezet volgen van de grondstoffenprijzen
  • Vroegtijdig contact opnemen met leveranciers zodat zij tijdig op de hoogte zijn van potentiële prijsstijgingen
  • Alternatieve prijsstrategieën evalueren en waar nodig optimaliseren
  • De kostenstructuur opnieuw bekijken en waar mogelijk aanpassen aan de veranderde omstandigheden
  • Alternatieve leveranciers onderzoeken waardoor de prijsstrategie een andere uitkomst biedt
  • Nieuwe betalingsvoorwaarden of financieringsopties overwegen en doorvoeren bij klanten
  • De vraag van klanten nauwlettender in de gaten houden en daar sneller op inspringen
  • Werknemers stimuleren tot kostenbesparende initiatieven en incentives aan koppelen
  • Technologie gebruiken voor voorspellende analyses en hiermee een lerende organinsatie creeeren
  • Een effectieve risicobeheerfunctie binnen de organisatie opzetten die die reageert op macro-economische trends

Waarde maximaliseren in tijden van grote verandering

Verandering is een feit van het leven. Het afgelopen jaar heeft zeker ongekende verschuivingen in de zakenwereld teweeggebracht. Terwijl bedrijven zich proberen aan te passen en manieren vinden om te herstellen van de gevolgen van de pandemie blijft één belangrijke vraag over: Waar zullen klanten waarde zien in deze nieuwe omgeving? Om deze vraag te beantwoorden moeten bedrijven nagaan hoe zij producten, diensten en ervaringen kunnen ontwerpen om deze waarde te leveren. Laten we enkele manieren verkennen waarop bedrijven dit kunnen doen.

Stabiliseren en herontwerpen van toeleveringsketens

Een van de meest urgente problemen waarmee bedrijven vandaag de dag worden geconfronteerd is het stabiliseren en herontwerpen van uitgerekte (of gebroken) toeleveringsketens. Bedrijven die deze verstoringen hebben kunnen doorstaan hebben dat gedaan door hun veerkracht te vergroten en door een betere controle over de kosten. Om dit te bereiken moeten bedrijven bepaalde capaciteiten ontwikkelen zoals:

Waarde creëren voor inkoopmanagers

Een ander belangrijk aspect van het leveren van waarde in tijden van verandering is het creëren van waarde voor inkoopleiders. Bedrijven moeten duidelijk aangeven hoe inkoopmanagers hun inspanningen moeten richten op het creëren van waarde in termen van kostenbesparingen en risicobeperking. Dit houdt ook in dat zij moeten aangeven welke leveranciers het best zijn toegerust om aan de huidige vraag te voldoen en tegelijkertijd rekening moeten houden met stabiliteit en duurzaamheid op lange termijn.

Aanpassing van talentlandschappen

Het veranderende talentlandschap is een andere belangrijke factor waarmee bedrijven worstelen als het gaat om het leveren van klantwaarde. Medewerkers zijn meer en meer klanten van de organisatie waarvoor zij werken nu de arbeidsmarkt zo krap is en medewerkers vaker van baan wisselen. Nu werken op afstand steeds gewoner wordt veranderen bovendien de vergoedingen, de voordelen en de normen op de werkplek drastisch. Bedrijven moeten maatregelen nemen om toptalent aan te trekken en te behouden door concurrerende salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden aan te bieden waarin de vaardigheden van een werknemer en zijn groeipotentieel binnen het bedrijf worden erkend. Hierbij is het hebben van een purpose-gedreven organisatie belangrijker dan ooit. Medewerkers vinden dat immers steeds belangrijker bij de keuze die zij maken.

Hoe ga je als onderneming om met de inflatie?

Het is duidelijk dat hogere inflatieniveaus het resultaat meer en meer zal beïnvloeden wanneer bedrijven en organisaties nu geen actie ondernemen. Door proactief te handelen kunnen zij ervoor zorgen dat zij ondanks deze moeilijke tijden blijft floreren. Hiervoor is het belang van een goed uitgewerkte Business Strategie en de executie ervan belangrijker dan ooit. Ook omdat de toenemende digitalisering op zichzelf al voor steeds terugkerende disrupties – verstoringen – zorgt.

Klantwaarde maximaliseren

Om in deze steeds veranderende omgeving de klantwaarde te maximaliseren is het belangrijk dat bedrijven proactief in plaats van reactief zijn bij het stellen van prioriteiten en het effectief organiseren van mensen en middelen. Het ontwikkelen van een passende Value Proposition kan niet langer uitblijven. Het is de belangrijkste voorwaarde voor een succesvol Business Model en de daaropvolgende Marketing Strategie.

Door stappen te ondernemen zoals het stabiliseren van leveringsketens, het creëren van waarde voor inkoopleiders, het aanpassen van talentlandschappen en het volgen van prijsherzieningsstrategieën die inflatoire trends herkennen kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze veerkrachtig blijven in moeilijke tijden terwijl ze nog steeds hoogwaardige producten/diensten leveren die voldoen aan de behoeften van de klant, nu en ver in de toekomst. 

Onze nieuwsbrief

Let’s keep in touch

Word je geraakt door wat je hier op de site leest over Innovatie, Transformatie, Value Proposition, Business Models, Sustainability, Disruption, Marketing, Automation en meer? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Ja, ik wil samen transformeren!

Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief:

Share This