Transformeren naar stabiele groei

Hoe kunnen bedrijven in een wereld van voortdurende transformatie – waar de verwachtingen van de klant sneller dan ooit veranderen, groeien, evolueren en versnellen – meer doorbraak en winstgevende groei leveren? Door te onderzoeken welke veranderingen in het bedrijfsmodel langdurig waarde leveren en deze consistent door te voeren en blijvend te optimaliseren.

Digitale-Transformatie-Bakker-Business-Transformation.jpg

Transformeren naar stabiele groei

Business Transformation is essentieel voor het overleven van disruptie in een verstoorde markt (Disruptive Market). Om voorop te blijven lopen moeten bedrijven transformeren. Zelfs wanneer ze hun markten al domineren. Maar 75% van de Business Transformations mislukken. Grotendeels omdat het de meeste bedrijven ontbreekt aan een gedisciplineerde aanpak. Wij helpen klanten deze kansen te overwinnen.

Business Model Innovation

Om succesvol te zijn is het van belang dat de business elementen die er voor zorgen dat het bedrijf of de organisatie waarde kan creëren daarop afgestemd zijn. De Business Model Innovation.

Omdat de huidige generatie ondernemers veelal disruptive strategies gebruikt, strategieën die niet enkel uit zijn op het concurreren met de meest succesvollen in de markt (de sustainable innovation), is het belang van een succesvol strategie uitegwerkt tot een business model groter dan ooit.

Wat heb je nodig om succesvol te zijn? Welke waarde vertegenwoordig je voor de klant? Wie is die klant? Hoe werk je toe naar een goede relatie met hen? En welk verdienmodel ligt hieraan ten grondslag? Pas wanneer je de antwoorden op de vragen helder hebt kun je verwachten dat de implementatie ervan ook daarwerkelijk tot succes leidt.

Veel transformaties falen

De noodzaak tot voortdurende transformatie

De meeste grote veranderingsinitiatieven – of ze nu bedoeld zijn om de kwaliteit te verhogen, de cultuur te verbeteren of een negatieve spiraal om te keren – leveren slechts matige resultaten op. Vele transformaties mislukken jammerlijk. Zeer bekwame ervaren managers maken kritieke fouten die voorkomen hadden kunnen worden zoals het te snel uitroepen van de overwinning met als gevolg het verlies van momentum, terugdraaien van moeizaam verworven voordelen en verwoesting van de gehele transformatie inspanning. 

Door de stadia van Transformatie en de valkuilen die bij elk stadium horen te herkennen en te begrijpen nemen de kansen op een succesvolle transformatie toe. Bedrijven en organisaties die meebewegen met invermijdelijke verschuivingen in concurrenten, markten en technologieën laten rivalen ver achter zich. Te snel en overhaast transformeren daarentegen leid eigenlijk zelden tot succes.

De 8 stappen van Succesvolle Transformatie

Kort samengevat komt een transformatieproces op het volgende neer:

  1. Het creëren of herkennen van een (grote) mate van urgentie
  2. Het vormen van sterke colaties met leiders die deze urgentie bevestigen
  3. Het creëren van een visie die de richting bepaalt waartoe de transformatie leidt
  4. Het communiceren van deze visie naar alle betrokken binnen de organisatie
  5. Andere betrokkenen in de gelegenheid stellen om deze visie tot uitvoering te brengen
  6. Het maken van plannen om korte termijn successen te genereren
  7. Het bekrachtigen van de verbeteringen en het genereren van meer veranderingen
  8. Het institutionaliseren van de transformatie

Elke stap binnen het transformatieproces kent haar eigen valkuilen die maken dat de transformatie als geheel niet succesvol is. Maar ook hier geldt, een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Veel managers realiseren zich niet dat transformatie een proces is in plaats van een statische activiteit die je eenmalig toepast. Het gaat door stadia die op elkaar voortbouwen en jaren in beslag nemen.
John P. Kotter

Emeritus hoogleraar Organisatiekunde en Verandermanagement, Harvard University

Wil je weten of jouw bedrijf wel insteekt op maximaal voordeel voor jouw klanten en dus maximale omzetverhoging?

Doe nu de Value Scan

Succes is geen toeval

Doe de Value Scan en steek in op een strategie die future-proof is

Wacht niet tot blijkt dat succes of verdere groei van jouw bedrijf of organisatie uitblijft maar doe nu de Value Scan van Staal Business Transformation. Gebaseerd op het Business Transformation Model. Met vragen over:

En krijg inzichtelijk welke verbeterpunten om aandacht vragen. Hoe zeker je misschien nu ook bent van jouw positie in de markt, verandering is uiteindelijk onvermijdelijk. Door hierop te anticiperen voorkom je het risico om marktaandeel te verliezen en blijft de omzet groeien.

Een organisatie die op rolletjes loopt

Value Proposition

Door de waarde van het aanbod veel verder aan te scherpen en meer en meer af te stemmen op de werkelijke behoefte van de klant maak je als bedrijf of organisatie in één klap een enorme stap vooruit en laat je concurrenten het nakijken. 

Balanced Scorecard

Maak van jouw organisatie een lerende organisatie door belangrijke meetinstrumenten toe te voegen zodat je weet waar je staat in de transformatie naar succes. De Balanced Scorecard is één van de tools die Staal Business Transformation graag inzet.

Risico Management

Als we één ding geleerd zouden moeten hebben van de Coronacrisis dan is het wel dat iedere organisatie het risico loopt de verworven positie te verliezen. Risk Management is dan ook van het grootste belang. Vooral omdat het risico vaak uit onverwachte hoek komt.

Onze nieuwsbrief

Let’s keep in touch

Word je geraakt door wat je hier op de site leest over Innovatie, Transformatie, Value Proposition, Business Models, Sustainability, Disruption, Marketing, Automation en meer? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Ja, ik wil samen transformeren!

Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief:

Share This