Waarom een Harvard Interim Strategy Manager vele voordelen kent

Het inhuren van een Interim Strategie Manager kan verschillende voordelen bieden voor een organisatie. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden en behoeften. Hier zijn allereerst enkele redenen waarom het inhuren van een Interim Strategie Manager voordelig kan zijn:

1. Tijdelijke expertise

Interim Strategie Managers hebben meestal een schat aan ervaring en expertise in strategische planning en management. Ze kunnen onmiddellijk inzichten en oplossingen aanreiken op basis van hun achtergrond. Dat kan waardevol zijn voor organisaties die specifieke strategische uitdagingen willen aanpakken.

2. Objectiviteit

Een Interim Strategie Manager komt binnen met een frisse blik en een objectief perspectief. Ze zijn niet gebonden aan de interne politiek of vooroordelen van de organisatie. Hierdoor kunnen ze onbevooroordeelde beoordelingen en aanbevelingen doen.

3. Snelle implementatie

Interim Strategy Managers worden meestal voor een relatief korte periode ingehuurd. Dit kan het strategische planningsproces versnellen doordat ze zich richten op het snel en efficiënt leveren van resultaten zonder het lange inwerkproces dat gepaard gaat met vaste aanwervingen.

4. Verandermanagement

Wanneer een organisatie belangrijke veranderingen ondergaat, zoals fusies, overnames of herstructureringen, kan een Interim Strategie Manager helpen bij het begeleiden van de overgang. Hun ervaring in verandermanagement zorgt ervoor dat transformaties soepeler verlopen.

5. Gespecialiseerde vaardigheden

Soms heeft een organisatie voor een kortlopend project specifieke vaardigheden of kennis nodig die het interne team niet heeft. Interim Strategie Managers kunnen deze gaten opvullen zonder dat ze zich voor lange tijd hoeven vast te leggen.

6. Flexibiliteit

Interim Strategie Managers kunnen op contractbasis aangenomen worden zodat organisaties hun strategische middelen kunnen aanpassen aan hun veranderende behoeften. Deze flexibiliteit kan bijzonder nuttig zijn in onzekere bedrijfsomgevingen.

7. Kostenbesparingen

Het werven van een voltijds Strategie Manager kan aanzienlijke recruitment kosten en salarissen met zich meebrengen. Interim Strategie Managers kunnen een kosteneffectieve oplossing zijn. Juist omdat zij meestal gecompenseerd worden op basis van geheel andere contractvoorwaarden.

8. Kennisoverdracht

Hoewel de primaire rol van een Interim Strategie Manager het aanpakken van directe strategische problemen is, kan hij ook zijn kennis en expertise delen met het interne team zodat deze er zelfstandig mee aan de slag kan. Deze kennisoverdracht heeft zo blijvende voordelen voor de organisatie.

9. Projectmatige aanpak

Wanneer een organisatie een specifiek project of initiatief heeft dat strategische planning vereist kan een interim manager zich alleen op dat project richten zonder verstrikt te raken in de dagelijkse werkzaamheden.

10. Risicobeperking

Interim Strategie Managers hebben vaak ervaring met het omgaan met verschillende uitdagingen en risico’s. Hun expertise kan helpen om risico’s te beperken. Hun expertise kan helpen bij het beperken van risico’s die gepaard gaan met specifieke strategische beslissingen. Dit leidt tot beter geïnformeerde keuzes.

11. Neutrale bemiddeling

In situaties waar het leiderschapsteam van een organisatie verschillende standpunten heeft kan een Interim Strategie Manager helderheid verschaffen en het team helpen om een gemeenschappelijke strategische richting te bepalen.

12. Prestatieverbetering

Wanneer de prestaties van een bedrijf niet aan de verwachtingen voldoen zal een Interim Strategie Manager de situatie beoordelen, knelpunten identificeren en strategieën voor verbetering voorstellen.

Samengevat kan het inhuren van een Interim Strategie Manager een strategische zet zijn om kortetermijnbehoeften aan te pakken, externe expertise te benutten en positieve verandering binnen een organisatie teweeg te brengen. De beslissing om een Interim Strategie Manager in te huren moet gebaseerd zijn op de specifieke uitdagingen en doelen waar de organisatie voor staat.

Strategy learning track - Chantal Staal - Staal Business Transformation

Wat zijn de kenmerken van een Harvard Strategy Manager?

Harvard Business School staat bekend om haar specifieke benadering van Strategie Management die gebaseerd is op

 • Uitgebreid onderzoek
 • Casestudies
 • Nadruk op toepassing in de praktijk

Er zijn een aantal belangrijke principes en concepten die vaak geassocieerd worden met de aanpak van Harvard Business School:

Methodologie van casestudies

Harvard Business School staat bekend om het gebruik van casestudies om bedrijfsconcepten aan te leren. Bij deze methode worden bedrijfssituaties uit de echte wereld geanalyseerd om kritisch denken, besluitvorming en probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen. Door middel van deze casestudies leren studenten verschillende strategische raamwerken toe te passen op actuele zakelijke uitdagingen.

Op waarde gebaseerde strategieën

Harvard Business School legt de nadruk op het creëren van waarde voor klanten en stakeholders. Deze benadering moedigt bedrijven aan om zich te concentreren op het begrijpen van de behoeften en voorkeuren van klanten en hun strategieën zo af te stemmen dat ze effectief aan deze behoeften voldoen.

Concurrentievoordeel

Het concept van concurrentievoordeel, populair gemaakt door Michael Porter, staat centraal in het strategieleren aan de Harvard Business School. Het raamwerk van vijf krachten van Porter en zijn ideeën over differentiatie en kostleiderschap worden vaak diepgaand onderzocht om te begrijpen hoe bedrijven een concurrentievoordeel kunnen behalen en behouden.

Innovatie en Disruptie

HBS legt sterk de nadruk op innovatie en aanpassing aan marktverstoringen. HBS leert managers

 • Kansen voor ontwrichtende innovatie te identificeren
 • Te reageren op veranderend gedrag van klanten
 • Strategieën te creëren die groei en aanpassing bevorderen

Inzetten van middelen

Efficiënte inzetten van middelen is cruciaal voor een succesvolle uitvoering van een strategie. De benadering van Strategie Management van Harvard Business School onderzoekt hoe organisaties hun middelen effectief kunnen inzetten om hun strategische doelen te bereiken.

Strategische Positionering

HBS benadrukt het belang van strategische positionering binnen een industrie. Dit omvat

 • Het kiezen van een unieke en verdedigbare positie in de markt
 • Het begrijpen waar een bedrijf past binnen het concurrentielandschap
 • Het identificeren van manieren om waarde te creëren die concurrenten niet gemakkelijk kunnen kopiëren

Mondiaal Perspectief

Gezien de onderlinge verbondenheid van de moderne zakenwereld moedigt Harvard Business School managers aan om een mondiale mindset aan te nemen. Dit omvat het begrijpen van internationale markten, culturele verschillen en de implicaties van wereldwijde trends op bedrijfsstrategieën.

Leiderschap en Veranderingsmanagement

Effectief Strategie Management vereist vaak vaardigheden op het gebied van leiderschap en verandermanagement. Harvard Business School benadrukt de rol van leiders in

 • Het aansturen van strategische verandering
 • Het managen van weerstand
 • Het inspireren van teams om strategieën succesvol uit te voeren

Samenwerking en Partnerschappen

HBS erkent de waarde van partnerschappen en samenwerkingsverbanden bij het uitvoeren van strategische initiatieven. Managers worden aangemoedigd om allianties, joint ventures en andere vormen van samenwerking te verkennen om hun strategische doelen te bereiken.

Ethische overwegingen

Harvard Business School bevordert ethische besluitvorming en overweegt de ethische implicaties van strategische keuzes. Ethische overwegingen worden geïntegreerd in het strategische planningsproces om duurzame en verantwoorde strategieën te garanderen.

 

Succes is geen toeval

Transformeren met een vooruitziende blik

drs. Chantal Staal, eigenaar van Staal Business Transformation en Chapterleader en organisator van HBS Chapter Amsterdam / BeNeLux is gecertificeerd Harvard Business School Strategy Manager met specialisaties in:

Heb je vragen over Disruptive Strategy of het online evenement, schroom dan niet om contact met haar op te nemen.

Onze nieuwsbrief

Let’s keep in touch

Word je geraakt door wat je hier op de site leest over Innovatie, Transformatie, Value Proposition, Business Models, Sustainability, Disruption, Marketing, Automation en meer? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Ja, ik wil samen transformeren!

Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief:

Share This