BENEFICIAL TRANSFORMATION CENTRE

Trainingen & Workshops:

 

Synergie: van samen werken naar samenwerken!

BTC levert programma's gericht op het creŽren van synergie, waarin mensen op alle niveaus in organisaties leren om hun gedrag en hun persoonlijke doelen te harmoniseren met de doelen en de wensen van de organisatie waarmee zij verbonden zijn. Als men serieus werkt aan echte win-win relaties levert dat een gemeenschappelijk voordeel op. Niet alleen het bedrijfsrendement, ook het persoonlijk rendement en het welbehagen worden aanzienlijk verhoogd. Mensen krijgen meer plezier in hun werk en durven meer verantwoordelijkheid te nemen. Niet aanpassen, maar afstemmen is het motto van BTC. Aandacht voor de onbewuste kant van de communicatie zorgt tevens voor een kwaliteitsverbetering van de interne communicatie en de samenwerking. Wilt u weten hoe in uw organisatie duurzame relaties met de medewerkers gerealiseerd kunnen worden, neem dan contact op, wij reageren snel.

Vaardigheden: van specialist naar professional!

BTC levert programma's voor professionalisering van medewerkers met hun vaardigheden. Hierdoor leren mensen beter te functioneren in bedrijfsprocessen. In BTC programmaís wordt, naast de kennis en vaardigheden, veel aandacht besteed aan de bijbehorende attitude. Deze combinatie van kennis, vaardigheden en attitude maakt BTC programma's zeer waardevol voor organisaties. Specialisten worden professionals! Er wordt bij de trainingen onderscheid gemaakt tussen Rolvaardigheden, Teamvaardigheden en Persoonlijke vaardigheden. Wilt u weten hoe in uw organisatie vaardigheidstrainingen het verschil kunnen maken, neem dan contact op, wij reageren snel.

Speciaal voor de farmaceutische industrie is een training Projectmanagement ontwikkeld om klinische studies beter te kunnen managen! Afgeleiden daarvan worden ingezet bij alle overige functies binnen klinisch onderzoek. Wilt u weten hoe klinische studies beter gemanaged kunnen worden, of hoe een heel studieteam beter leert samenwerken, neem dan contact op, wij reageren snel.

Interactie: leren met plezier!

Een training moet een beetje een "feestje" zijn, maar wel een waarbij je actief betrokken bent. In een ontspannen sfeer neem je gemakkelijker nieuwe dingen op en als de trainer je voortdurend uitdaagt om nieuwe dingen uit te proberen, ga je steeds gemakkelijker om met de nodige feedback. Het confronterende karakter van de training wordt dan vanzelfsprekend en de training wordt uiterst effectief. Alle BTC trainingen zijn kleine feestjes en mede daardoor beklijven ze beter. Als u trainingen niet als incentive ziet, want u wilt meetbaar rendement, neem dan contact op, wij reageren snel.