BENEFICIAL TRANSFORMATION CENTRE

Project Management:


Omdat projecten gewoonlijk uniek, tijdelijk en complex zijn,  is het risico op mislukken of op een misinvestering erg groot. Daarom behandelt BTC projecten als Risico's en elke activiteit binnen een project is gebaseerd op dat bewustzijn. De beste manier om risico's te managen is door een sfeer van open communicatie te creŽren met de opdrachtgever, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. Wanneer beide partijen zich bewust zijn van deze complexe materie, kunnen de verwachtingen tijdens de duur van het project gemanaged worden om uiteindelijk een succesvol resultaat aan het einde van het project te kunnen vieren.

BTC hanteert een methodiek die gebaseerd is op gemeenschappelijke ervaringen met collega's uit de hele wereld en van vele jaren. Deze werkwijze is terug te vinden in certificeringprogramma's als IPMA (B) en PMI (PMP).

Voordat een project van start kan gaan worden de verschillende stappen van Requirements Engineering uitgevoerd en er wordt een Projectplan opgesteld. Het Projectplan bevat uiteindelijk de volgende hoofdstukken:

1. De Requirements Specificatie met daarin de probleemstelling, alle eisen, wensen en de randvoorwaarden (Afhankelijk van het soort project kunnen ook Requirements op andere lagen worden gedocumenteerd). Tevens worden alle (bekende) Business Risico's gemeld, voorzien van suggesties voor aanpak of voorzieningen.
Op dit hoofdstuk dient commitment van de opdrachtgever en de stakeholders verkregen te worden.

2. De Projectaanpak met alle projectrisico's en alle uit te voeren fasen met activiteiten, inclusief de benodigde activiteiten voor het oplossen van een aantal projectrisico's.

3. De Projectvoorwaarden, inclusief de gewenste projectorganisatie, de benodigde vaardigheden, tools en de procedures om de overgebleven risico's aan te kunnen gaan.

4. De Planning (tijdschema's) van waaruit onderhandelingen gestart kunnen worden met de opdrachtgever om uiteindelijk een akkoord te krijgen op het gehele projectplan met commitment van alle betrokken partijen.

Nadat er commitment is verkregen over het projectplan, kan de uitvoering van het project starten en het projectplan wordt o.a. gebruikt om:
a. De taken en verantwoordelijkheden te communiceren met de project deelnemers;
b
. De voortgang van het project te managen en te beheersen;
c. De voortgang en de conclusies te communiceren naar alle betrokkenen in het project;
d. De verwachtingen van opdrachtgever en stakeholders te managen.

Tijdens de afronding van het project evalueren we zowel het projectresultaat voor de opdrachtgever als het project management proces om de projectmanagement aanpak te kunnen verbeteren.

Speciaal voor de farmaceutische industrie is een training Projectmanagement ontwikkeld om klinische studies beter te kunnen managen! Afgeleiden daarvan worden in workshopvorm aangewend bij alle overige functies binnen klinisch onderzoek.

Wilt u meer weten over projectmanagement in het algemeen of over de training projectmanagement in het bijzonder, neem dan contact op, wij reageren snel.