BENEFICIAL TRANSFORMATION CENTRE

Onze Missie:

"Wij zijn de pit-stop voor organisaties-in-ontwikkeling"

Ons Commitment:

Wij begeleiden organisaties bij interne veranderingen waarbij de verbetering van de bedrijfscultuur essentieel is voor het slagen van de verandering. Wij zorgen er voor dat de transformatie van mensen en organisaties zorgvuldig wordt uitgevoerd, met respect voor de mogelijkheden van de mensen en van de organisatie.

Wij helpen organisaties bij het realiseren van hun doelstellingen door de medewerkers te leren hun kwaliteiten en energie te richten op en in te zetten voor de grootste prioriteiten van de organisatie.

Wij doen dit door bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen in organisaties, gericht op de professionalisering van die mensen en op het creŽren van synergie.

Onze bijdrage aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen:

Voor de niet-commerciŽle gezondheidszorg en voor het regulier onderwijs
hanteren wij een aangepaste tariefstructuur.

Gemotiveerde werkzoekende jongeren kunnen een beroep doen
op onze gratis begeleidingsservice. (vraag om onze voorwaarden)

De kernwaarden achter onze diensten:

RESPECT hebben voor andermans motieven en belangen;

VERTROUWEN hebben in positieve intenties;

GUNNEN dat een ander voordeel heeft;

HELPEN vanuit eigen bronnen.