BENEFICIAL TRANSFORMATION CENTRE

Mediation:
   

"Belangrijke problemen kunnen niet worden opgelost vanuit het zelfde denkniveau
als waar we waren toen we ze creŽerden" (
Albert Einstein)

Met deze uitspraak als vertrekpunt, wordt gezocht naar een oplossing die door beide partijen ook als een echte oplossing wordt ervaren. Een compromis is hier niet goed genoeg. Gebaseerd op de 'Harvard Negotiation Project' wordt gezocht naar belangen en motieven bij de betrokkenen om van daaruit een brug te slaan tussen beide partijen, die leidt tot een oplossing in het belang van beide partijen.

De mediator (conflictbemiddelaar) haalt de emotionele lading van het conflict af en brengt de communicatie weer op gang. Door het herstellen van vertrouwen en respect kunnen partijen hun (verharde) standpunten loslaten en oog krijgen voor elkaars belangen, zodat er ruimte ontstaat voor creativiteit in het zoeken naar een oplossing. De mediator oordeelt niet, ook niet over een oplossing, maar laat de partijen zelf tot een optimale oplossing komen, in beider belang.

Er wordt vooraf een overeenkomst opgesteld met een aantal randvoorwaarden om de kans op succes te vergroten en, om bij voortijdig beŽindigen van de bemiddeling, de schade aan de partijen te beperken. (bijv. Informatie over de andere partij, verkregen tijdens de mediation, mag naderhand niet in een juridische procedure worden gebruikt.)

Deze methode is bij uitstek geschikt voor het oplossen van conflicten tussen mensen in een duurzame relatie (ook intieme relaties), of dat nu binnen een organisatie is of tussen organisaties onderling. Mediation is een snelle, effectieve en zeer creatieve manier om met een hoge slagingskans uit een conflict te komen. Belangrijk is wel de wil bij beide partijen om er samen uit te komen!

Als u wilt weten hoe mediation in uw organisatie of anderzins een doorbraak kan creŽren bij het vinden van een oplossing voor een slepend probleem, neem dan contact met ons op, wij reageren snel.