BENEFICIAL TRANSFORMATION CENTRE

   

   

Seniors for Talents
Een initiatief om gemotiveerde, werkzoekende schoolverlaters, op minimaal MBO niveau, te begeleiden naar een passende job. BTC speelt hierin een actieve rol.

   
   

Persoonlijke Autonomie in Samen Spel (PASS)
Een workshop in spelvorm voor persoonlijke ontwikkeling en het verkrijgen van meer bewustzijn op je dagelijks handelen.
Een echt orakel voor alle levensvragen!

   

   
Ellie Marbus Vilt & Zijdekunst:
De website van een viltkunstenares,
gesponsord door BTC.

    

Algemene Voorwaarden BTC
(PDF bestand)

  

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door BTC te leveren en geleverde diensten, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.