BENEFICIAL TRANSFORMATION CENTRE


Gerard Bakker

Investeren in 'Human Capital' is: Je personeel benaderen als mensen die alleen uit vrije wil het beste van zichzelf geven.

Voor mij is dat de belangrijkste voorwaarde voor inspirerend leiderschap en het bereiken van synergie.

Mensen stimuleren om zichzelf te ontwikkelen tot vrije mensen is uiteindelijk mijn grootste drive geworden.

  
Gerard Bakker spreekt uit ervaring. Na een studie elektrotechniek en informatica genoot hij een succesvolle carrière in Europa en delen van de VS, eerst als ICT consultant en project manager, later als trainer, marketing manager en ten slotte als business-unit manager. De gemeenschappelijke lijnen door zijn banen waren Mensen en Duurzaam Transformeren.

Structurele veranderingen in zijn eigen leven maakten hem bewust van zijn additionele kwaliteiten, bovenop zijn bedrijfservaring. Zijn passie voor persoonlijke groei en zijn jarenlange ervaring in het werken met mensen waren voor Gerard Bakker de basis om in 1995 het Beneficial Transformation Centre op te richten.

Gerard heeft de volgende achtergrond:
Project Management
Organisatiekunde
Opleidingskunde
Marketing en Commercie
People Management
Interpersoonlijke Communicatie
Persoonlijke Ontwikkeling
Psychologie
Mind Control
NLP
Mindfulness
Presencing
Theory-U