BENEFICIAL TRANSFORMATION CENTRE

Coaching / Supervisie / Intervisie:
   

Individuele coaching:

Bij individuele coaching gaan we samen op weg! We kijken naar datgene wat jou belemmert om je unieke kwaliteiten naar buiten te brengen. (gebaseerd op Theory-U van Otto Scharmer)

In de werksfeer bieden wij jou een coach, die over je schouder meekijkt en die jou stimuleert om effectiever met je kwaliteiten om te gaan. Er ontstaat een balans in jezelf, waardoor je met meer zelfvertrouwen je werk kunt aanpakken en doen wat echt belangrijk voor je is.

In persoonlijke situaties bieden we jou een spiegel die reflecteert wat je doet en hoe je doet om van daaruit te zoeken naar een effectievere manier om met jezelf en m
et je omgeving om te gaan.

In beide situaties werkt het helend en geeft het je een gevoel van bevrijding en inzicht. Je maakt weer contact met je kracht en je kwetsbaarheid en je leert om deze twee met elkaar in evenwicht te brengen. Daardoor weet je weer vanuit je hart wat goed voor je is en steeds vaker ben je dan in staat om dit "weten" te volgen.

Spreekt onze benadering u aan, neem dan contact op, wij reageren snel.

Groepscoaching:

Soms loopt een (klein) aantal mensen in een afdeling of team tegen vergelijkbare vraagstukken aan en als er onderling voldoende "veiligheid" is kan dat in een groepscoaching worden aangepakt.

Er vindt een intake plaats met de doelgroep om vast te stellen waar de knelpunten zitten en de coach stelt een coachplan op dat met de groep wordt besproken. Dit plan is slechts een vertrekpunt, want tijdens de coachingsbijeenkomsten kunnen onverwachte zaken op tafel komen, die dan ter plekke worden opgepakt en uitgewerkt.

De coachingsbijeenkomsten vinden plaats in de werksituatie op het werk zodat de vertaalslag naar de (werk)praktijk direct plaatsvindt.

Wilt u weten hoe groepscoaching ook een alternatief kan zijn voor een training, neem dan contact op, wij reageren snel.

Supervisie / Intervisie:

Als een groep mensen bereid is met elkaar praktijkervaringen uit te wisselen, of leermomenten uit een eerder gevolgde training, dan is supervisie een passende begeleidingsvorm. Daarin leert de groep hoe constructieve feedback een versnelling teweeg brengt in het leerproces en in het toepassen van leermomenten in de praktijk. Meestal is de groep na korte tijd in staat de bijeenkomsten zelf te faciliteren en dan trekt de coach zich terug. De groep gaat dan verder met zelfsturende intervisie.

Wilt u meer rendement uit een opleidingsinvestering, neem dan contact op, wij reageren snel.